Welcome To Our Office!


Smile


       คลินิกทันตกรรมลัคกี้สไมล์  ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะ เกาะลอย ศรีราชา   
เปิดให้บริการทางทันตกรรม   โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญแต่ละสาขา
อาทิเช่น  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก• ทันตกรรมจัดฟัน• ทันตกรรมปริทันต์(รักษาโรคเหงือก )
• ศัลยกรรมช่องปาก(ผ่าตัดฟันคุด) • ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์(รักษารากฟัน)
• ทันตกรรมบูรณะ(ฟอกสีฟัน อุดฟัน) • ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟันปลอม รากฟันเทียม)

      เราเป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรก
ของบุตรหลานของท่าน จนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ทุกวัย

      เราให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปาก  และความปลอดภัยของคนไข้ เป็นอันดับแรก  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   พร้อมทั้งระบบการทำให้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากลที่คุณวางใจได้  ในบรรยากาศแบบสบายทั้งภายในคลินิกและบริเวณตรงข้ามที่เป็นสวนสาธาณะติดทะเล ที่จอดรถสะดวกสบาย 

      เราพร้อมให้คำปรึกษารวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน